Πίνακας Τιμών


Αριθμός Προσφορών Τιμή - Ο πελάτης αναρτά μόνος του τις προσφορές Τιμή - Οι προσφορές αναρτώνται από την ομάδα μας
1 5 Free (duration 1 year) €10
2 50 €150 €200
3 100 €270 €370
4 300 €750 €1050
5 600 €1200 €1800

Promo Packs


Τιμή Email Facebook Push Notifications
Per Catalogue €300 1 3 (boosted) 3 (boosted)
Per product €30 1 1 (boosted) 1 (boosted)
Χρειάζεστε βοήθεια?7000 7120

Για κλήσεις από εξωτερικό: (+357) 25 55 87 44